DU MÅSTE SJÄLV SE OCH INSE FÖR ATT KUNNA DRIVA FÖRÄNDRING

Vi klarade krisen. Överlevde pandemin. Och nu då? Hur gör vi nu?
Mediebranschen står helt klart inför nya, delvis okända, utmaningar.
Nordic Media Programme, NMP, vill gärna utforska dem tillsammans med dig.

Okej, nu när mediehusen har den digitala affärsmodellen hyfsat på plats, det stora tekniksprånget är gjort efter ungefär ett decennium av nära nog panik och osäkerhet och läget har stabiliserat sig med stora koncernbildningar och fokus på att kontinuerligt skapa nya produkter och vi faktiskt verkar ha kommit ur pandemin – då är det klart. Eller?

Inte riktigt va?

Och ingen vet exakt vad som mediebranschen behöver göra nu för att kunna fortsätta att göra journalistik som är relevant, fortsätta att tjäna pengar på den och fortsätta att attrahera människor som brinner.

Inte heller teamet bakom Nordic Media Programme, NMP, har svaren.

Däremot tror de på kraften i att ställa frågor, att hjälpa till att formulera problemen – för att sedan låta deltagarna i programmet riktigt grotta ner sig i dem. Och faktiskt hitta ett och annat svar.

NMP27 STARTAR I OKTOBER 2022

 

Många av de ledare som under de senaste åren varit med och frönyat och omformat nyhetsmedia delar upplevelsen av att NMP för dem varit ett värdefullt sammanhang för att generera, formulera och debattera idéer. På NMP har de också hittat stöd och verktyg för att leda förändring i sina team och organisationer – och hittat inspiration som ger energi i det egna jobbet.

Varje nytt NMP-program är ändå unikt. Varje NMP-grupp har sina egna utgångspunkter, sin egen situation och sina egna ledarskapsutmaningar. NMP27 startar i en tid där arbetslivet nu omformas efter en två-årig pandemi då vi alla fick lära oss att jobba individuellt, ofta hemifrpn, med stor fokus på självledarskap. De som leder verksamheten möts idag av utmaningen att utveckla nya sätt att förstärka den gemensamma idén och syftet i arbetet och att utveckla nya sätt att innovera tillsammans på en hybrid arbetsplats.

Samtidigt är det fortfarande lika viktigt som förr att leda våra team att på bästa sätt uttnyttja de digitala produktionsverktyg som utgör grunden för branschen idag.

”I ännu större grad än tidigare kommer NMP denna gång att ”starta där du är” som ledare. Före vår första NMP-session i oktober kommer vi att hjälpa dig utforska och identifiera dina och ditt teams aktuella utvecklingsbehov. Så får du det mesta ut av NMP.”

_______
Bo-Magnus Salenius och David Loid, programledare för NMP

VAD ÄR NMP?

NMP är ett ledarskapsprogram och ett förändringsprogram. Målet med NMP är att hjälpa dig leda ditt team och navigera de ständiga förändringarna i branschen och i din organisation.

SOM DELTAGARE FÅR DU:

  • nya tankevertyg som hjälper dig förbättra din egen och ditt teams prestationsförmåga och välmående
  • utveckla nya lösningar för ledarskap och förändring tillsammans med andra ledare från nordiska mediehus
  • skapa och upptäcka nya möjligheter att växa för både din organisation, ditt team och dig själv

FÖR VEM ÄR NMP?

NMP  passar alla ledare inom medievärliden, oavsett erfarenhet eller hur många år du varit i branschen.

Har du deltagit i NMP förr går det lika bra att delta igen. Det du kommer att känna igen är arbetssättet. Samtidigt är diskussionerna helt nya.

ETT ÅR MED NMP

 

INFÖR | Självutvärdering och lärmål tillsammans med coach

NÄR: augusti-september 2022 (online)

Inför NMP.

I förberedelse inför NMP hjälper vi dig att se närmare på din egen och ditt teams nuvarande situation. Efter denna utvärdering kan vi hjälpa idg att identifiera de personliga fokusområden som du kan koncentrera dig på under programmet. NMP-teamet kommer också att använda sig av denn inblick i planeringen av de kommande avsnitten.

DEL 1 | Kundinsikt och tjänsteutveckling

NÄR: 5-7.10.2022

VAR: Köpenhamn

DEL 2 | Innovation och strategi

NÄR: 23-25.11.2022

VAR: Bergen

DEL 3 | Led förändring med ditt team

NÄR: 8-10.2.2023

VAR: Helsingfors

DEL 4 | Självledarskap

NÄR: 29-31.3.2023

VAR: Malmö/Skellefteå

NMP-TEAMET

NMP design teamet utvecklar och skapar programmet i samarbete med utvalda NMP-alumni och industriledare. Klicka här för att se en lista på alla medverkande talare, inspiratörer och coacher i förra NMP-programmet.

DAVID LOID

DAVID LOID

Programledare för NMP

David Loid är specialiserad på strategisk kommunikation och retorik och har omfattande erfarenhet av att stöda organisationer i frågor gällande kommunikation, branding och strategisk utveckling.

Ralf Blomqvist

Ralf Blomqvist

Konsult, författare

Ralf Blomqvist har över 20 års erfaenhet av att leda och facilitera kundcentrerade förändringsprocesser i organisationer. Ralf är partner i Main Dialog och efterfrågad föreläsare.

BO-MAGNUS SALENIUS

BO-MAGNUS SALENIUS

Programledare för NMP

Bo-Magnus Salenius har många års erfarenhet som ledare för NMP. Han är känd som utvecklare av program för att accelerera kulturförändring och förstärka ledarskapet i organisationer. 

WIM GIJSELAERS

WIM GIJSELAERS

Professor

Professor Wim Gijselaers chairs the Department of Educational Research and Development at the School of Business in Maastricht University. This is one of the largest and leading research groups on team learning and challenges of building expertise.

Katarina Graffman

Katarina Graffman

Antropolog, författare

Dr. Katarina Graffman är pionjär inom området för konsumentantropologi. De senaste två decennierna har hon hjälpt organisationer komma närmare sina kunder och skapa bättre produkter.

HENRIK BLOMGREN

HENRIK BLOMGREN

Universitetslektor vid KTH i Stockholm

Henrik har ca 20 års erfarenhet av jobb inom strategi och marknadsföring. Han beskriver sig själv som pedagog, upptäckare, akademiker, företagare och faciliterare. Speciellt intresserad av hur industrier och ledarskap förändras i tider av digital transformation.

PAULA KIRJAVAINEN

PAULA KIRJAVAINEN

Biträdande professor, ledarskaps konsult

Paula Kirjavainen har 25 års erfarenhet av att leda och stöda kunskapsintensiva organisationer. Hennes passion är strategisk ledarskapsutveckling och kulturförändring.

ANNIKA HÄGGBLOM

ANNIKA HÄGGBLOM

Lärcoach

Annika Häggblom stöder och utmanar deltagarna under hela programmet. Som lärcoach skapar hon förutsättningar för inlärning, utveckling och medskapande och stöttar NMP-deltagarna att omsätta planer till verklighet.

ANMÄL DIG TILL NMP 27

 

Välkommen med i NMP! Vi ser framemot att få göra den här resan med dig. När du gått NMP kommer du att veta exakt varför alla som tidigare gått programmet talar så varmt om upplevelsen. NMP är ett utmananade program för dig som vill vara med och bygga mediebranschens framtid. Här hittar du alla verktyg du kommer att behöva och nätverket som kommer att hjälpa dig uppnå dina mål. Resan börjar idag.

SAGT OM NMP

”NMP är ett fantastiskt tillfälle att stanna upp och reflektera över sitt ledarskap och också ett perfekt tillfälle att blicka framåt. NMP gör helt enkelt personer bättre, tack vare duktiga processledare, inspirerande föreläsare – och inte minst genom spännande grupparbeten med duktiga kollegor från olika delar av mediebranschen där alla har samma möjligheter och utmaningar.

De slutsatser och nya spännande tankar som väcks ger styrka.

Dessutom skapas nya viktiga nätverk och en vänskap som jag hoppas räcker livet ut.”

Daniel Nordström
Chefredaktör och ansvarig utgivare,
VLT, Norrtelje Tidning, Länstidningen Södertälje, Nynäshamns-Posten,
Arboga Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda.

”NMP 25 var et spændende og lærerigt halvt år for mig. Jeg blev skarpere på strategi, fik større indsigt i digital omstilling og mest værdifuldt fik jeg et bredt og fantastisk netværk af kolleger i de nordiske lande.”

Kasper Krogh
Redaktionschef
Berlingske

”För mig blev halvåret med NMP 25 en fantastisk resa. Tack vare högklassiga föreläsare och workshoppar fick jag djupa insikter i de utmaningar som mediebranschen står inför. På köpet fick jag nya vänner och ett brett nätverk i andra nordiska mediehus. Men framför allt gav mig NMP de verktyg jag behövde för att kunna ta nästa steg i karriären.”

Nina Dahlbäck
Biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare
Vasabladet

”NMP utvecklar genom att provocera och inspirerar genom att utmana. Genom bland annat intensiva gruppdiskussioner ifrågasätts invanda tankemönster och strukturer och som deltagare tvingas man omvärdera både sig själv som ledare och hela mediebranschens roll. Det är på samma gång nyttigt och svindlande och bitvis till och med lite förvirrande, men kunniga och erfarna coacher ser till att hela tiden föra processen vidare. Det nätverk som skapas och de band som knyts mellan oss deltagare är en bonus som i sig är guld värd. NMP gav mig förnyad styrka att ta mig an de utmaningar som väntar. ”

Kristina Bingström
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Smålandsposten

”NMP gav mig en än större förståelse för vilka utmaningar som branschen står inför och kursen var för mig betydelsefull utifrån flera parametrar.
Inspirerande föreläsare, en metodik som ledde till insikter inom bland annat affärsutveckling och personligt ledarskap och sist men inte minst-ett värdefullt nätverk i form av kollegor med samma utmaningar som jag själv möter. Guld värt!”

Catrin Ljung
Annonschef
Borås Tidning

ARBETSSÄTTEN I NMP

Till skillnad från programuppläggen i traditionella chefskurser är de gemensamma dagarna inte späckade av powerpoint-presentationer. I NMP viker vi tiden för fokuserat arbete med att skapa lösningar för alla medverkande deltagare. Lärprocessen – utmanandet och samtalen – leds av erfarna och passionerade provokatörer, kunskapsbyggare och forskare inom ledarskap, kundarbete, samhälle och mediebranscherna.

FRÅGEDRIVET LÄRANDE

NMP är en intensiv lärprocess som bygger på kollaborativ kunskapsutveckling och frågedrivet lärande. Processen drivs av bra frågor och till varje avsnitt utmanas deltagarna att skärpa sina egna frågor kring de teman vi behandlar. Vi arbetar tillsammans kring varandras frågor – kunskap skapas i dialog.
Utgångspunkten och engagemanget för dialogerna och sessionerna i NMP hämtar vi i konkreta frågor som ställs av affärsledare i olika företag. Med nya begrepp och forskningskunskap som redskap får deltagarna sedan ge sig i kast med att tillsammans forma sin egen förståelse och finna lösningar till frågeställningarna. En viktig del av kunskapsbyggandet är att lämna kurslokalen för att besöka, observera och intervjua i verkligheten.
NMP utvecklar deltagarnas förståelse men går längre än så. I NMP lägger vi stor vikt på att stöda de förändringar deltagarna gör i arbetet på hemmaplan. För att förståelse ska bli handlingskunskap krävs konkret erfarenhet och strävan att använda det nya.

ARBETSSÄTTEN I NMP

Till skillnad från programuppläggen i traditionella chefskurser är de gemensamma dagarna inte späckade av powerpoint-presentationer. I NMP viker vi tiden för fokuserat arbete med att skapa lösningar för alla medverkande deltagare. Lärprocessen – utmanandet och samtalen – leds av erfarna och passionerade provokatörer, kunskapsbyggare och forskare inom ledarskap, kundarbete, samhälle och mediebranscherna.

FRÅGEDRIVET LÄRANDE

NMP är en intensiv lärprocess som bygger på kollaborativ kunskapsutveckling och frågedrivet lärande. Processen drivs av bra frågor och till varje avsnitt utmanas deltagarna att skärpa sina egna frågor kring de teman vi behandlar. Vi arbetar tillsammans kring varandras frågor – kunskap skapas i dialog.
Utgångspunkten och engagemanget för dialogerna och sessionerna i NMP hämtar vi i konkreta frågor som ställs av affärsledare i olika företag. Med nya begrepp och forskningskunskap som redskap får deltagarna sedan ge sig i kast med att tillsammans forma sin egen förståelse och finna lösningar till frågeställningarna. En viktig del av kunskapsbyggandet är att lämna kurslokalen för att besöka, observera och intervjua i verkligheten.
NMP utvecklar deltagarnas förståelse men går längre än så. I NMP lägger vi stor vikt på att stöda de förändringar deltagarna gör i arbetet på hemmaplan. För att förståelse ska bli handlingskunskap krävs konkret erfarenhet och strävan att använda det nya.