VAD ÄR NMP?

NMP är ett ledarskapsprogram men i första hand ett förändringsprogram. Under programmet stärker du din förståelse för förändringen som pågår i branschen. Genom dialog med andra skapar du din egen berättelse om förändringen som hjälper dig leda andra. 

SOM DELTAGARE FÅR DU:

Översikt av och inspiration från vad som sker i andra  mediehus


Tid att tänka efter vad du själv vill och hur du vill utforma ditt arbete och din framtid

En sammanställning av den senaste kunskapen inom ledarskap, strategi och kundtänk

FÖR VEM ÄR NMP?

NMP är för dig som vill vara med och utveckla medievärldens framtid. Du kanske redan har lång erfarenhet av att leda lokala eller nationella mediehus och söker nya idéer och energi för att förverkliga dina visioner. Eller så är du ny i branschen, sugen på att stärka och utvidga ditt professionella nätverk eller på tröskeln inför en ny ledarskapsutmaning. I NMP ser vi inte på längden på ditt CV och fokuserar inte på titlar. NMP är för dig som har ett brinnande intresse att utveckla branschen, utvecklas som ledare och stötta andra i deras utveckling. I NMP hittar du nätverket som kommer att hjälpa dig göra allt detta.

NMP 26

 

Förändringen i nyhetsmediebranschen i Norden har pågått i decennier, men omställningen under de senaste tre åren har varit speciellt dramatisk. En god nyhet är att allt fler mediehus visar att det går att engagera läsare digitalt. Samtidigt som verksamhetsmodellen är mindre brusten än förut, är det helt klart att det inte finns en ekonomisk återgång till mer personal. Allt färre professionella mediemänniskor behöver göra allt mer, bättre och fortare och med färre chefer och andra stödpersoner i vardagen. Ledarutmaningen är tydligare än förr: att hjälpa medarbetarna att tillsammans skapa mening i arbetet och att jobba i högpresterande och lärande nätverk med varandra. Meningen med NMP 26 är att hjälpa medieledarna lyckas med uppgiften.

DEL 1 | Vart är kunden på väg?

NÄR: 27-29.01.2020

VAR: Köpenhamn

Tillgången till kunddata växer fort. Samtidigt ökar tecknen på att den växande informationen om kundens beteende inte leder till bättre tjänsteupplevelser eller kundnöjdhet. Det är tydligt att det i kundarbetet saknas en djupare insikt om varför kunder väljer som hen gör och en bredare insikt om kundens situation och nätverk av andra aktörer som medverkar i situationen. I det första avsnittet av NMP utarbetar deltagarna tillsammans en djup insikt om vad som håller på att ske med mediekonsumenten. Samtidigt får vi konkreta upplevelser av hur man t.ex. med sitt team eller i sitt företag kan lära mer om kunden. Ledare för avsnittet är kulturantropologen Katarina Graffman och kundrelationsexperten och författaren Ralf Blomqvist.

DEL 2 | Frågedrivet ledarskap i praktiken

NÄR: 11-13.05.2020

VAR: Virtuellt avsnitt, ingen fysisk träff

TEMA:

Nya utmaningar i branschen kräver nya arbetssätt. NMP:s virtuella avsnitt är det perfekta stället att experimentera med nya metoder, utveckla alldeles nya lösningar med NMP-kollegorna och hitta svar på pressande utmaningar i det egna jobbet. NMP är ingen kurs som du deltar i och sedan snabbt glömmer. Som deltagare i NMP är du redan med och skapar branschens framtid, leder förändring och omsätter ständigt det du lärt dig i praktiken. I detta virtuella avsnitt kommer du under två dagar att jobba intensivt (men utan att träffas face to face) med dina NMP-kollegor för att lösa verkliga utmaningar i branschen, använda er av de verktyg ni kommit över hittills och jobba tillsammans, på nya sätt, för att tillsammans hitta lösningar. Ledare för avsnittet är lärcoachen Annika Häggblom.

DEL 3 | Strategi och förändring

NÄR: 8-10.6.2020

VAR: Helsingfors

Hur omvandlar man en strategi snabbt i handling och engagemang i mediehuset? Frågan är inte ny men i nyhets-mediebranschen mer angelägen idag än någonsin. Flera år har präglats av sorg över att ”affärs- och verksamhetsmodellen brustit”. I dagsläget finns det gott om exempel på att det finns en efterfrågan på högklassigt innehåll som fungerar digitalt. Kruxet är att produktionskostnaden behöver hållas kvar på nuvarande nivå och fortsatt minska framöver. Allt mer behöver skapas bättre och av allt färre. Den efterfrågade nivån av engagemang, snabbhet och uthållighet kräver nya sätt att arbeta med strategi, ledarskap och kommunikation. I det andra avsnittet blir deltagarnas utmaning att omvandla sättet att skapa, tänka och kommunicera strategi i den egna verksamheten. Läs mer om avsnittet här.  Ledare för avsnittet är Erik Wilberg. 

DEL 4 | Ledarskap i nätverk

NÄR: 31.8-2.9.2020

VAR: Stockholm

TEMA:

Sättet att tänka och ”göra” ledarskap behöver förändras för att sättet att arbeta och organisera arbete förändras. Redan länge har utmaningen handlat om att med ledarskapet stötta ökat självgående och initiativtagande hos medarbetare. I dag visar studierna allt tydligare att det inte räcker med att stötta individer. Det vi kallar ”arbete” i mediehuset görs allt oftare i interaktion – i nätverk – mellan två eller flera medarbetare och innehåller allt mer kommunikation. Sådana nätverk är flexibla och omformar sig själva utefter uppgift och situation. Avgörande för hur väl nätverken och kommunikationen fungerar är att medlemmarna känner psykologisk trygghet i att bli bekräftade och våga delta kommunikationen utan rädsla för repressalier. Typiskt för kommunikation i högpresterande, ”orädda” team, är att fokus läggs vid frågor och sökandet av svar på frågor, i stället för på presentationer och påståenden. I det tredje avsnittet tar deltagarna fram lösningar för att stärka den psykologiska tryggheten i sina team och mediehus och lär sig arbeta med frågor som metod för att engagera för förändring och höja lärkapaciteten. Ledare för avsnittet är ledarskapscoachen  Bo-Magnus Salenius.

DEL 5 | Personlig utveckling

NÄR: 5-7.10.2020

VAR: Bergen

TEMA:

NMP-resan går från de stora, universella frågorna om framtidens samhälle och konsumtionsvanor till de organisationsspecifika frågorna om strategi och sedan vidare till ledarskap och team. Den naturliga avslutningen på resan blir då att ta ytterligare ett steg mot det personliga och fokusera på din personliga utveckling. Var är du nu i karriären? Hur vill du utvecklas som ledare, som kollega, som människa? Hur ser din väg vidare ut efter NMP och vad ska du göra nu för att förverkliga de mål och idéer du skapat under resans gång? På det sista avsnittet av NMP får du fokusera på din personliga utveckling med stöd av kloka och inspirerande NMP-kollegor. Ledare för avsnittet är lärcoachen Annika Häggblom och ledarskapscoachen Stina Palmqvist.

MEDVERKANDE

Katarina Graffman

Katarina Graffman

Antropolog, författare

Dr. Katarina Graffman är pionjär inom området för konsumentantropologi. De senaste två decennierna har hon hjälpt organisationer komma närmare sina kunder och skapa bättre produkter.

Patrick Furu

Patrick Furu

Ekonomie doktor, författare

Dr. Patrick Furu är en framgångsrik forskare med koppling till flera universitet internationellt. Patrick erbjuder organisationer stöd i strategiprocesser och är mannen bakom konceptet ”jazzstrategi”.

BO-MAGNUS SALENIUS

BO-MAGNUS SALENIUS

Programledare för NMP

Bo-Magnus Salenius har många års erfarenhet som ledare för NMP. Han är känd som utvecklare av program för att accelerera kulturförändring och förstärka ledarskapet i organisationer. 

PAULA KIRJAVAINEN

PAULA KIRJAVAINEN

Biträdande professor, ledarskaps konsult

Paula Kirjavainen har 25 års erfarenhet av att leda och stöda kunskapsintensiva organisationer. Hennes passion är strategisk ledarskapsutveckling och kulturförändring.

ANNIKA HÄGGBLOM

ANNIKA HÄGGBLOM

Lärcoach

Annika Häggblom stöder och utmanar deltagarna under hela programmet. Som lärcoach skapar hon förutsättningar för inlärning, utveckling och medskapande och stöttar NMP-deltagarna att omsätta planer till verklighet.

ERIK WILBERG

ERIK WILBERG

Biträdande professor, BI Norwegian Business School

Erik Wilberg är en av de mest framstående mediekonsulterna och -forskarna i Norden och erfaren programledare för NMP. Han är biträdande professor i strategi och ledarskap vid Handels-høyskolen BI. 

KIRSTI HUSBY

KIRSTI HUSBY

Chefredaktör

Kirsti Husby är chefredaktör vid Adresseavisen. Hon har lång erfarenhet av att jobba i och leda ett mediehus och kommer att delta i NMP avsnittet i Oslo. 

STIG ØRSKOV

STIG ØRSKOV

VD

Stig Ørskov är VD för JP/Politikens Hus. Han kommer att delta i det första NMP avsnittet i Köpenhamn och dela med sig av sina insikter från en  lång karriäir inom media.

JUSSI TUULENSUU

JUSSI TUULENSUU

Chefredaktör

Jussi Tuulensuu är chefredaktör vid Aamulehti. Han är bra på att tänka och få andra människor att tänka. Jussi kommer att delta i NMP 26 i Oslo och dela med sig av sina insikter från mediebranschen. 

MALIN GROOP

MALIN GROOP

Strateg

Malin Groop är erfaren strateg med stark förankring i brandutveckling och långtgående internationell erfarenhet. Hon hjälper organisationer uppnå hållbar tillväxt. 

Ralf Blomqvist

Ralf Blomqvist

Konsult, författare

Ralf Blomqvist har över 20 års erfaenhet av att leda och facilitera kundcentrerade förändringsprocesser i organisationer. Ralf är partner i Main Dialog och efterfrågad föreläsare.

STINA PALMQVIST

STINA PALMQVIST

Ledarskapscoach, konsult

Stina Palmqvist har lång erfarenhet av organisations- och ledarskapsutveckling, affärsutveckling och facilitering av teambuildingprocesser. 

DAVID LOID

DAVID LOID

Föreläsare, konsult

David Loid är specialiserad på strategisk kommunikation och retorik och har omfattande erfarenhet av att stöda organisationer i frågor gällande kommunikation, branding och strategisk utveckling. 

ARBETSSÄTTEN I NMP

Till skillnad från programuppläggen i traditionella chefskurser är de gemensamma dagarna inte späckade av powerpoint-presentationer. I NMP viker vi tiden för fokuserat arbete med att skapa lösningar för alla medverkande deltagare. Lärprocessen – utmanandet och samtalen – leds av erfarna och passionerade provokatörer, kunskapsbyggare och forskare inom ledarskap, kundarbete, samhälle och mediebranscherna.

FRÅGEDRIVET LÄRANDE

NMP är en intensiv lärprocess som bygger på kollaborativ kunskapsutveckling och frågedrivet lärande. Processen drivs av bra frågor och till varje avsnitt utmanas deltagarna att skärpa sina egna frågor kring de teman vi behandlar. Vi arbetar tillsammans kring varandras frågor – kunskap skapas i dialog.
Utgångspunkten och engagemanget för dialogerna och sessionerna i NMP hämtar vi i konkreta frågor som ställs av affärsledare i olika företag. Med nya begrepp och forskningskunskap som redskap får deltagarna sedan ge sig i kast med att tillsammans forma sin egen förståelse och finna lösningar till frågeställningarna. En viktig del av kunskapsbyggandet är att lämna kurslokalen för att besöka, observera och intervjua i verkligheten.
NMP utvecklar deltagarnas förståelse men går längre än så. I NMP lägger vi stor vikt på att stöda de förändringar deltagarna gör i arbetet på hemmaplan. För att förståelse ska bli handlingskunskap krävs konkret erfarenhet och strävan att använda det nya.

ARBETSSÄTTEN I NMP

Till skillnad från programuppläggen i traditionella chefskurser är de gemensamma dagarna inte späckade av powerpoint-presentationer. I NMP viker vi tiden för fokuserat arbete med att skapa lösningar för alla medverkande deltagare. Lärprocessen – utmanandet och samtalen – leds av erfarna och passionerade provokatörer, kunskapsbyggare och forskare inom ledarskap, kundarbete, samhälle och mediebranscherna.

FRÅGEDRIVET LÄRANDE

NMP är en intensiv lärprocess som bygger på kollaborativ kunskapsutveckling och frågedrivet lärande. Processen drivs av bra frågor och till varje avsnitt utmanas deltagarna att skärpa sina egna frågor kring de teman vi behandlar. Vi arbetar tillsammans kring varandras frågor – kunskap skapas i dialog.
Utgångspunkten och engagemanget för dialogerna och sessionerna i NMP hämtar vi i konkreta frågor som ställs av affärsledare i olika företag. Med nya begrepp och forskningskunskap som redskap får deltagarna sedan ge sig i kast med att tillsammans forma sin egen förståelse och finna lösningar till frågeställningarna. En viktig del av kunskapsbyggandet är att lämna kurslokalen för att besöka, observera och intervjua i verkligheten.
NMP utvecklar deltagarnas förståelse men går längre än så. I NMP lägger vi stor vikt på att stöda de förändringar deltagarna gör i arbetet på hemmaplan. För att förståelse ska bli handlingskunskap krävs konkret erfarenhet och strävan att använda det nya.

ANMÄL DIG TILL NMP 26

 

Välkommen med i NMP! Vi ser framemot att få göra den här resan med dig. När du gått NMP kommer du att veta exakt varför alla som tidigare gått programmet talar så varmt om upplevelsen. NMP är ett utmananade program för dig som vill vara med och bygga mediebranschens framtid. Här hittar du alla verktyg du kommer att behöva och nätverket som kommer att hjälpa dig uppnå dina mål. Resan börjar idag.

NMP ALUMNUS? VÄLKOMMEN TILLBAKA!

Nu erbjuder vi möjligheten för dig som redan gått NMP att göra comeback! Här kan du anmäla dig till två valfria NMP-avnsitt som du får delta i tillsammans med årets NMP-grupp. Det perfekta tillfället för dig som vill höra vad som hänt inom ledarskapsforksningen eller vilka nya strategigrepp som utvecklats sedan du gick NMP. Naturligtvis är detta också ett utmärkt tillfälle att stärka och utöka ditt NMP-nätverk ytterligare!

SAGT OM NMP

”NMP är ett fantastiskt tillfälle att stanna upp och reflektera över sitt ledarskap och också ett perfekt tillfälle att blicka framåt. NMP gör helt enkelt personer bättre, tack vare duktiga processledare, inspirerande föreläsare – och inte minst genom spännande grupparbeten med duktiga kollegor från olika delar av mediebranschen där alla har samma möjligheter och utmaningar.

De slutsatser och nya spännande tankar som väcks ger styrka.

Dessutom skapas nya viktiga nätverk och en vänskap som jag hoppas räcker livet ut.”

Daniel Nordström
Chefredaktör och ansvarig utgivare,
VLT, Norrtelje Tidning, Länstidningen Södertälje, Nynäshamns-Posten,
Arboga Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda.

”NMP 25 var et spændende og lærerigt halvt år for mig. Jeg blev skarpere på strategi, fik større indsigt i digital omstilling og mest værdifuldt fik jeg et bredt og fantastisk netværk af kolleger i de nordiske lande.”

Kasper Krogh
Redaktionschef
Berlingske

”För mig blev halvåret med NMP 25 en fantastisk resa. Tack vare högklassiga föreläsare och workshoppar fick jag djupa insikter i de utmaningar som mediebranschen står inför. På köpet fick jag nya vänner och ett brett nätverk i andra nordiska mediehus. Men framför allt gav mig NMP de verktyg jag behövde för att kunna ta nästa steg i karriären.”

Nina Dahlbäck
Biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare
Vasabladet

”NMP utvecklar genom att provocera och inspirerar genom att utmana. Genom bland annat intensiva gruppdiskussioner ifrågasätts invanda tankemönster och strukturer och som deltagare tvingas man omvärdera både sig själv som ledare och hela mediebranschens roll. Det är på samma gång nyttigt och svindlande och bitvis till och med lite förvirrande, men kunniga och erfarna coacher ser till att hela tiden föra processen vidare. Det nätverk som skapas och de band som knyts mellan oss deltagare är en bonus som i sig är guld värd. NMP gav mig förnyad styrka att ta mig an de utmaningar som väntar. ”

Kristina Bingström
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Smålandsposten

”NMP gav mig en än större förståelse för vilka utmaningar som branschen står inför och kursen var för mig betydelsefull utifrån flera parametrar.
Inspirerande föreläsare, en metodik som ledde till insikter inom bland annat affärsutveckling och personligt ledarskap och sist men inte minst-ett värdefullt nätverk i form av kollegor med samma utmaningar som jag själv möter. Guld värt!”

Catrin Ljung
Annonschef
Borås Tidning