Arbetet i mediehusen och andra kunskapsföretag förändras fort i riktning mot snabbare tempo, mer nätverkande och större driv- och utvecklingsansvar för individen. Men enligt en färsk studie* från maastrichtuniversitetet behövs det inte alls en stor omställning eller revolution i ledarskapet för att motsvara förändringen. Snarare behövs flera men små justeringar i vardagen för att ge en lärkultur som triggar medarbetarna och hela företaget att växla upp en positiv utveckling.

Forskargruppen under ledning av professor Wim Gijselaers har precis avslutat analysen och resultaten publiceras i höst. ”Våra deltagare i NMP 24 har fått en unik förtur att få inspel av forskargruppen och utnyttja insikterna i lärresan som startar i slutet av september”, säger programledaren Bo-Magnus Salenius.

Den nya studien visar att avgörande ögonblick sker när medarbetare för första gången till någon betydande del tar över aktiviteter som tidigare hört till chefens roll och uppgifter i ett arbetslag. Detta kan man se hända t.ex. i en mötessituation i vilken medarbetarna för första gången tar en drivande och utvecklande roll. Enligt forskarna handlar det uttryckligen om ögonblick när ledarskapet delas, och för chefen blir uppgiften att försöka skapa situationer i vardagen när detta kan ske. En annan viktig chefshandling är att tagga ned ”utbildningssnacket” och att sluta tala om lärande och utbildningar som speciellt viktiga aktiviteter. Att lära nytt uppfattas av professionella människor som en naturlig del av arbetet och inte som specifik kompetensutveckling.

”De justeringar som krävs av cheferna är alltså ganska små, men det är viktigt att ta insikten om lärkulturens betydelse på allvar nu”, säger Wim Gijselaers. ”Flera samstämmiga studier visar på att duktiga medarbetare som väljer att byta jobb gör detta för att de upplever brister i möjligheterna att utveckla och utvecklas.”


*Den beskrivna studien har utförts av en forskargrupp vid Department of Educational Research and Development ERD vid universitetet i Maastricht och publiceras i oktober 2017. Meddela ditt intresse eller fråga om Nordic Media Programme NMP på info@nordicmediaprogramme.se Följ NMP på Twitter och FB!