Du måste själv se och inse för att kunna driva förändring

Vi klarade krisen. Överlevde pandemin. Och nu då? Hur gör vi nu?
Mediebranschen står helt klart inför nya, delvis okända, utmaningar.
Nordic Media Programme, NMP, vill gärna utforska dem tillsammans med dig.

Okej, nu när mediehusen har den digitala affärsmodellen hyfsat på plats, det stora tekniksprånget är gjort efter ungefär ett decennium av nära nog panik och osäkerhet och läget har stabiliserat sig med stora koncernbildningar och fokus på att kontinuerligt skapa nya produkter och vi faktiskt verkar ha kommit ur pandemin – då är det klart. Eller?

Inte riktigt va?

Och ingen vet exakt vad som mediebranschen behöver göra nu för att kunna fortsätta att göra journalistik som är relevant, fortsätta att tjäna pengar på den och fortsätta att attrahera människor som brinner.

Inte heller teamet bakom Nordic Media Programme, NMP, har svaren.

Däremot tror de på kraften i att ställa frågor, att hjälpa till att formulera problemen – för att sedan låta deltagarna i programmet riktigt grotta ner sig i dem. Och faktiskt hitta ett och annat svar.

– Förändring är upptäcktsdriven, av kompetenta och drivna personer. Man känner att här finns något som man inte är nöjd med och vill försöka fixa till det. Många mediehus har likartade problem, men det är deltagarna som är med i programmet som formulerar dem, säger David Loid.

Han håller i NMP tillsammans med Bo-Magnus Salenius och olika specialister på olika aspekter av förändringsarbete. David Loid är från början utbildad på Chalmers i Göteborg, men upptäckte att han hade svårt för att intressera sig för den centraliserade, standardiserade ledarskapsmodellen som finns inom industrin och skiftade fokus. Häromåret gav han tillsammans med Clas Malmström ut boken ”Promotivt förändringsarbete: när medarbetare och ledning drar åt samma håll” som tillsammans med två andra titlar nominerades till Svenska HR-föreningens pris för bästa HR-bok.

Det förändringsledarskap som man arbetar med på NMP handlar inte bara om att låta deltagarna hitta frågorna (och det, ska sägas, låter bra mycket enklare än vad det är, de båda ledarna ger sig inte i först taget utan borrar djupt, vrider och vänder och ifrågasätter). En annan del av filosofin bygger på att man själv måste se och inse för att kunna driva förändring.

I det här fallet handlar förändringen förstås om det som behöver ske inom mediebranschen. Men också hos en själv.

– Man utmanas med olika perspektiv och jag upplevde att jag kunde komma hem och faktiskt våga lite mer. På hemmaplan kan det vara svårt att få till ett givande samtal, där man kan klura och vrida och vända på saker. Det handlar ju sällan om ointresse eller så, men vi springer ju så fort att man ibland inte hinner med sig själv ens, säger Evelina Davidsson som gick NMP 24.

NMP startades och drevs i decennier av tidningsutgivarorganisationerna i Norden men har sedan 2010-talet haft nuvarande ledning. Fokus har förändrats givet allt som hänt i branschen de senaste decennierna, men själva mekanismen, den frågedrivna och gemensamma problemlösningen, understödd med byggstenar från forskningen, är densamma. För att den fungerar. Och flera av de stora mediehusen har, inspirerade av NMP, jobbat med förändringsledarskap på just det viset.

NMP riktar sig till de människor i mediebranschen som vill mer, som vill förändring.

– Vi vet att mediehusen sitter och har personer som de tänker ska kliva fram och utveckla både sig själva och också själva företaget och produkten, säger David Loid.

Deltagarna i NMP har haft, och kommer även denna gång att ha, olika roller och uppdrag.

– Även om man kommer med väldigt olika perspektiv kan man ändå ha givande diskussioner. Forumet och sammanhanget gör att man vågar, man konkurrerar ju inte, säger Evelina Davidsson.

De skilda perspektiven kommer ju också av att NMP är just nordiskt, och både har deltagare från alla nordiska länder och rör sig mellan länderna på de olika träffarna.

– De nordiska länder är lika, men inte exakt lika. Vi har saker att lära av varandra. Och det är mer givande än att antingen föra samman människor från helt olika länder, där olikheterna blir för stora för att man ska kunna relatera, eller att bara vara från ett och samma land, där blir perspektiven för snäva, säger David Loid.

Evelina Davidsson är tacksam över det nätverk som hon har från programmet, människor som hon fortfarande har kontakt med.

Och styrkan hon kände efter NMP sitter kvar.

– Det har hjälpt mig att fatta beslut som gör att jag är där jag är nu.